Your Company Logo Here

Kontakt oss:

Advokatfirmaet Andersen
Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf +47 22 41 95 55
Fax +47 22 42 01 63
E-post: anders.andersen@aajuss.no 

Ansatte

 

Advokat Anders Andersen

Fagområder: Trygderett, personskadeerstatning og forsikringsrett.

  • Cand. jur UiO: 1985
  • Rikstrygdeverket: 1985-1991
  • Fylkestrygdekontoret i Oslo: 1991 - 1994
  • Advokatfirmaet Ness & Co 1994-1995
  • Advokatfirmaet Andersen 1996-

E-post: anders.andersen@aajuss.no

Mob: + 47 90 88 71 90

Advokat Anders H. Rosenberg

Erfaren NAV/trygderetts- og forsikrings/erstatningsadvokat med ekstraordinær kompetanse i NAV-saker. Betydelig suksess med NAV-klager, ankesaker i Trygderetten og NAV-saker i lagmannsretten. Bragt 34 trygderettskjennelser (pr. april 2018) inn for lagmannsretten, hvorav mer enn 2/3 av sakene har vunnet frem etter saksanlegg og noen ytterligere saker vant frem på underpunkter til fordel for klient på sikt.

Tidligere ansatt i Trygderetten, bl.a. med ansvar for første utgave av den doms- og kjennelsessamlingen som fortsatt videreutvikles og benyttes av Trygderetten i det daglige.

Fagområder: Trygderett, personskadeerstatning, forsikringsrett og arbeidsrett.

  • Advokatfirmaet Andersen, saksbehandler: 2000- 2003
  • Cand. jur UiO: Våren 2003        
  • Trygderetten: Høsten 2003 
  • Advokatfirmaet Andersen 2004-

E-post: anders.rosenberg@aajuss.no

Mob: + 47 93 81 02 27