Your Company Logo Here

Kontakt oss:

Advokatfirmaet Andersen
Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf +47 22 41 95 55
Fax +47 22 42 01 63
E-post: anders.andersen@aajuss.no 

Fagområder

Personskadeerstatning/forsikringsrett

 

- Ulykkesskader, herunder trafikkulykker, yrkesskader, voldsoffererstatning og pasientskader m.m.

NAV/trygderett

 

- Sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, dagpenger, overgangsstønad, grunnstønad, yrkesskade m.m.